ZO ŽIVOTA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

 

výživaKontaktMATERSKÁ ŠKOLA
ĎURKOV 273
044 19


055/6965 407
0911 507 753

VED.ŠKOL.JEDÁLNE:
0902 905 174 

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA

Bude raz do týždňa - štvrtok

hodina trvá 45 minút.

cena hodiny: 2,80€

Externá lektorka: PhDr. Silvia Fečová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREBIEH